Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt đầu tư hai dự án KCN hơn 300 ha tại Nam Định và Vĩnh Phúc

Thứ tư, 3/3/2021 | 15:11 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận và KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (khu vực II – giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tại Nam Định và Vĩnh Phúc.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận do Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng có quy mô 158,48 ha ở huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ảnh minh họa

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha với nguồn vốn 774,827 tỷ đồng; trong đó vốn góp nhà đầu tư Công ty CP đầu tư Amane là 120 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện cả hai dự án không quá 36 tháng, thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp hai tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật và cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Hạ Quyên