Phê duyệt phương án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Sơn La

Thứ hai, 16/1/2023 | 14:37 GMT+7
UBND tỉnh Sơn La mới đây đã phê duyệt phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND phê duyệt phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phương án nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề xuất phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đảm bảo các điều kiện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tích hợp nội dung phương án vào quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các nội dung chính của phương án gồm: định hướng bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phương án cũng nêu các giải pháp thực hiện cụ thể như sau: giải pháp về việc tăng cường và thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản từ trung ương tới địa phương; giải pháp về huy động vốn đầu tư; giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường; giải pháp về phát huy trách nhiệm của nhà đầu tư khai thác khoáng sản đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai và hướng dẫn thực hiện phương án quy hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo định hướng phương án quy hoạch.

UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương. Tổ chức quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chưa khai thác trên địa bàn, ngăn ngừa tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, đảm bảo môi trường, an toàn lao động và an ninh trật tự tại các khu vực khai thác khoáng sản. 

Đồng thời, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản. Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục giao đất, cho thuê đất, sử dụng cơ sở hạ tầng và các vấn đề liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân được phép khai thác tại địa phương. Hàng năm phải có báo cáo UBND cấp trên trực tiếp về tình hình thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Thanh Trúc