Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Thứ sáu, 30/9/2022 | 16:51 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định 1930/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.

Đối tượng áp dụng: Công ty CP Thủy điện Thác Mơ; đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng; các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực sông Đồng Nai; Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện Thác Mơ; các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo, chỉ đạo.

Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau:

Trong mùa lũ: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Thác Mơ, không được để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra 220,8 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; góp phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện.

Trong mùa kiệt: đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, trong mùa lũ: đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng phải cung cấp cho Công ty CP Thủy điện Thác Mơ số liệu lưu lượng xả qua Nhà máy thủy điện Thác Mơ.

Bộ Công Thương đã phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ phải cung cấp bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Tổng công ty Phát điện 2 và chủ hồ thủy điện Cần Đơn trước 10 giờ hàng ngày.

Khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo có mưa, lũ hoặc xuất hiện mưa lũ, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ phải cung cấp ngay bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán cho Bộ Công Thương, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Tổng công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.

Trong mùa kiệt: đơn vị quản lý thủy điện Thác Mơ mở rộng phải cung cấp cho Công ty CP Thủy điện Thác Mơ số liệu lưu lượng xả qua Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng. Công ty CP Thủy điện Thác Mơ phải cung cấp cho UBND tỉnh Bình Phước, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm tỉnh Bình Phước, Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia các số liệu sau: mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ chứa; lượng mưa, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả về hạ du thực tế 10 ngày qua trước 11 giờ các ngày 01, 11, 21 hàng tháng. Lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả về hạ du dự kiến 10 ngày tới trước 11 giờ các ngày 01, 11, 21 hàng tháng.

Hàng ngày, trong suốt cả năm Công ty CP Thủy điện Thác Mơ cung cấp số liệu vận hành nhà máy về hệ thống thông tin, giám sát việc vận hành hồ của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) theo yêu cầu.

Thanh Trúc