Phú Yên hưởng ứng Tết trồng cây và bảo vệ, phát triển rừng

Thứ ba, 18/1/2022 | 09:47 GMT+7
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.

Cụ thể, phong trào nhằm phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, gắn với triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây, trồng rừng ngay từ đầu năm 2022; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh phú Yên và đề án Trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Đề cao vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp.

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích tại các Ban quản lý rừng, công ty, doanh nghiệp, UBND cấp xã quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm, thu hồi và buộc khắc phục hậu quả, trồng lại rừng theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng và các chủ rừng theo quy định, đóng mốc ranh giới để tránh xảy ra lấn chiếm, tranh chấp. Tập trung xử lý dứt điểm các diện tích rừng chồng lấn giữa các Ban quản lý rừng, công ty, các chủ rừng khác và người dân. Tổ chức cập nhật theo dõi diễn biến rừng kịp thời, sát thực tế, trong đó chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để giám sát, theo dõi biến động tài nguyên rừng.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, truy quét các “đầu nậu”, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng (đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Duy trì có hiệu quả các đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm để chủ động phối hợp lực lượng, kịp thời kiểm tra, xử lý, ngăn chặn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chủ động theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản lửa, công trình phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.

Các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Ngọc Mai