Bất động sản

Quảng Bình xử lý việc phân lô, bán nền đất nông, lâm nghiệp trái phép

Thứ năm, 12/5/2022 | 15:21 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất.

Tỉnh Quảng Bình chị đạo tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp trái phép; tự ý phân lô bán nền trái pháp luật đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất không được quy hoạch là đất ở.

Đồng thời xử lý tình trạng đầu cơ, gây "bong bóng" giá bất động sản, rủi ro cho người mua đất, cản trở thu hút đầu tư, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Quảng Bình xử lý việc phân lô, bán nền đất nông, lâm nghiệp trái phép

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công ích, đất hành lang an toàn giao thông, xây dựng các công trình trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở này thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng và thẩm định giá đất chặt chẽ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để kịp thời phát hiện các vi phạm sử dụng đất. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức vi phạm pháp luật đất đai và kịp thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất những dự án đã giao, cho thuê nhưng không triển khai đầu tư hoặc đầu tư chậm tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị có liên quan thẩm định chặt chẽ năng lực tài chính của nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ kiến quyết tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động để làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Hạ Quyên (t/h)