Tiết kiệm điện năng

Quảng Nam thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ năm, 9/1/2020 | 09:16 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2030.

Cụ thể, kế hoạch đề ra mục tiêu đến 2025: đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 5 - 7% so với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng dưới 5%; đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng nặng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Đồng thời, khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và các hộ gia đình. Phấn đấu đến năm 2025, các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thay thế bằng các thiết bị đã được dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, thủy điện…

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Mục tiêu đến 2030: đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 8 - 10% so với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng dưới 4,8%; đạt 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Để đạt được các mục tiêu tên, UBND tỉnh Quảng Nam giao các đơn vị liên quan triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, công sở; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chiếu sáng công cộng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý nhu cầu điện…

Nhã Quyên