Bất động sản

Quảng Nam yêu cầu rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Thứ sáu, 11/11/2022 | 15:09 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 395/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với các đơn vị đang quản lý quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải gắn với Chương trình phát triển nhà ở trên địa tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đang được đầu tư. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp chỉ có khu nhà ở của Công ty Panko Tam Thăng (Tam Kỳ) với 200 căn giai đoạn 1 đã có công nhân lao động vào ở. 

Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án đưa ra thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể và có văn bản cam kết theo 3 phương án.

Cụ thể, trường hợp nhà đầu tư trực tiếp thực hiện thì đề nghị các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thời gian, tiến độ cụ thể thực hiện.

Trong trường hợp bàn giao cho địa phương thì phải có văn bản cam kết thời gian hoàn thành và bàn giao cho địa phương tiếp nhận quỹ đất này theo quy định. Trong đó, làm rõ kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu vực có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, làm cơ sở bàn giao cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Trường hợp vị trí quỹ đất bố trí nhà ở xã hội có vướng mắc, không thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp chủ động có trách nhiệm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí tại các vị trí đất ở khác trong dự án để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo tỷ lệ quy định.

Tỉnh Quảng Nam chỉ xem xét việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất ở thương mại của dự án, trên cơ sở xem xét tiến độ, tính khả thi của việc đầu tư nhà ở xã hội trên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của từng dự án.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn giao Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư các dự án có dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận văn bản đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư để chủ trì giải quyết; trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội). Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, tổng hợp cụ thể các quỹ đất 20% (diện tích, địa điểm, tiến độ đầu tư) các vị trí mà chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Tùng Lâm