Trong nước

Quảng Ninh: Hướng dẫn người dân vào tỉnh

Thứ năm, 14/10/2021 | 08:42 GMT+7
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, CDC Quảng Ninh ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 13/10, tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu, đồng thời, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR code, quét mã căn cước công dân hoặc mã thẻ định danh tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh. 

Theo Báo Quảng Ninh