Bất động sản

Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản

Thứ hai, 18/4/2022 | 16:27 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, việc tổ chức đấu giá đất, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, quản lý thị trường bất động sản, kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản; kiềm chế ngăn ngừa tình trạng mua bán và nâng giá đất.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, công tác kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các địa phương và tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý toàn diện (về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, nhà ở, bất động sản…) đối với các dự án bất động sản triển khai trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên, tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản; xử lý nghiêm các cá nhân, chủ đầu tư dự án để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, liên kết với các đối tượng "cò đất" thuộc các sàn, văn phòng giao dịch bất động sản làm các chiêu trò "mua đi bán lại", "thổi giá", gây sốt ảo nhằm mục đích đẩy giá bất động sản của dự án lên cao…

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu UBND các địa phương cần xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức có dấu hiệu "tiếp tay", vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, quản lý thị trường bất động sản, quản lý thuế bất động sản…

Giao cơ quan công an địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc vi phạm về kinh doanh bất động sản, đấu giá đất, trốn thuế kinh doanh bất động sản… để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động đấu giá đất, thu thuế kinh doanh bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với Công an tỉnh để cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu của những dự án, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để làm cơ sở điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Công an tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt tình hình để điều tra, phát hiện sớm các hành vi vi phạm về kinh doanh bất động sản, đấu giá đất, trốn thuế kinh doanh bất động sản để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn từ xa, từ sớm để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm từ khi bắt đầu có dấu hiệu vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo mua bán bất động sản; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo kinh doanh bất động sản sai sự thật, đặc biệt là các hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Khánh Nam