Năng lượng phát triển

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng

Thứ ba, 18/6/2024 | 17:02 GMT+7
Ngày 18/6, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hải Lăng cho Công ty CP Năng lượng xanh Hải Lăng.

Theo quyết định, dự án được thực hiện tại cụm công nghiệp Hải Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Dự án có diện tích sử dụng đất 3 ha, công suất thiết kế 90.000 tấn sản phẩm/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là viên nén năng lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng… từ quý IV/2024 và hoàn thiện đi vào hoạt động trong quý III/2025.

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hải Lăng. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung đã cam kết; phối hợp với UBND huyện Hải Lăng thực hiện bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND huyện Hải Lăng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện bổ sung và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, quản lý, nắm bắt tình hình và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng địa điểm, diện tích, mục tiêu và tiến độ đã cam kết; giám sát việc thực hiện dự án và chấp hành các nội dung về bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã cam kết và quy định của pháp luật. UBND huyện Hải Lăng cũng cần kịp thời thông tin cho các cơ quan liên quan và báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị khi việc thực hiện dự án của nhà đầu tư gây ảnh hưởng đến môi trường, sinh kế và đời sống của người dân.

Lan Anh