Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện

Thứ hai, 17/6/2024 | 11:12 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành Kế hoạch số 4085/BCT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo, tuyệt đối không để thiếu điện. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trước ngày 30/6/2024; hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào để góp phần bảo đảm cung ứng điện.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. (Ảnh minh họa)

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại thông báo số 244/TB-VPCP ngày 25/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; 31/2014/QĐ-TTg ngày 5/5/ 2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế các quyết định nêu trên theo đúng quy định pháp luật về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2024.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư vào hệ thống truyền tải điện; ban hành theo thẩm quyền quy định về cơ chế giá điện với các loại hình điện năng.

Đình Tú