Bộ Công Thương gửi thẩm định hồ sơ dự án Luật Điện lực sửa đổi

Thứ sáu, 14/6/2024 | 10:57 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự án Luật Điện lực sửa đổi.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp... với vai trò chủ trì, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực sửa đổi lần cuối, cùng các tài liệu liên quan và gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Theo Tờ trình Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, Luật Điện lực năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung 3 lần) đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý cho hoạt động điện lực và sử dụng điện, bảo vệ được lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng điện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai thi hành, đến giai đoạn hiện nay cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Thực tiễn thi hành pháp luật về điện lực cho thấy còn tồn tại một số vấn đề mà các quy định tại Luật Điện lực hiện hành chưa đáp ứng được, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng nói chung và điện lực nói riêng, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường phân công, phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về điện lực, đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Điện lực hiện hành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật; gửi lấy ý kiến theo quy định, tiếp thu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo cũng như các văn bản liên quan.

Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi vừa có tính kế thừa vừa có tính mới. Nội dung dự thảo Luật bám sát vào 6 chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội và không bổ sung chính sách mới. Dự thảo Luật Điện lực bao gồm 9 chương với 108 điều. Các chương của Luật được sắp xếp, bố cục lại cụ thể, rõ ràng.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật này quy định về quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới; giấy phép hoạt động điện lực; thị trường điện lực, hoạt động mua bán điện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia; bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đình Tú