Quy hoạch, xây dựng

Quy hoạch phân khu đô thị cả nước có tỷ lệ phủ kín khoảng 53%

Thứ ba, 27/7/2021 | 15:19 GMT+7
Kết quả thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị so với diện tích đất xây dựng tại các đô thị trên cả nước đạt khoảng 53%. Trong đó, tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội, TPHCM và 19 đô thị loại I đạt khoảng 80 – 90%, tại các loại đô thị loại II, III, IV đạt khoảng 40 – 50%.

Cùng với đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng. Số lượng quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc được ban hành là 181 quy chế. Số lượng thiết kế đô thị là 40 đồ án.

Tỷ lệ phủ kín phân khu quy hoạch đô thị cả nước chiếm khoảng 53%

Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng đã thực hiện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Giáo dục. Đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đã tổ chức thi tuyển quốc tế về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây. Hiện nay, hội đồng đang chấm ý tưởng để lựa chọn các phương án dự kiến đạt giải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai những bước tiếp theo…

Tính đến hết tháng 6/2021, hệ thống đô thị toàn quốc có 867 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 89 đô thị loại IV và 674 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt khoảng 40,4%. So với thời điểm hết năm 2020, số lượng đô thị toàn quốc hiện tại tăng 5 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng khoảng 0,4%.

Hạ Quyên