Quy hoạch, xây dựng

Bộ Xây dựng lập Tổ công tác đặc biệt tại TPHCM

Thứ ba, 20/7/2021 | 11:23 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Xây dựng tại TPHCM do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm tổ trưởng.

Theo Quyết định, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng gồm 12 thành viên là lãnh đạo một số cục, vụ, viện chức năng và lãnh đạo Bệnh viện Xây dựng.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với TPHCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ. Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch COVID-19; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp để duy trì hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương được liên tục; nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp bảo đảm việc cung ứng dịch vụ công ích đô thị, tránh gián đoạn.

Bộ Xây dựng hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác, tùy tình hình thực tế có thể huy động lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ hoặc các tổ chức chuyên gia để tham mưu, triển khai những vấn đề cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, tối 18/7, Thủ tướng Chính phủ có công văn hỏa tốc về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19. Công văn gửi các Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội. Công văn nêu rõ: Để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của từng Bộ tại TPHCM do một Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp với TPHCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 chủ động xử lý, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch và các vấn đề liên quan.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời đề xuất, kiến nghị với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hạ Quyên