Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch 2 khu đô thị gần 50.000 người

Thứ ba, 20/7/2021 | 15:55 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 2 khu đô thị nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Cụ thể, khu đô thị số 6 có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 576,3 ha, bao gồm xã Hải Nhân 331,5 ha; xã Ninh Hải 91,7 ha; phường Hải Hòa 153,1 ha (thuộc thị xã Nghi Sơn).

Đây là khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Nghi Sơn với các chức năng: khu công cộng, dịch vụ thương mại, y tế, đầu mối giao thông đường bộ và các khu ở đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự báo dân số khu vực đáp ứng khoảng 45.000 người.

Thứ hai là khu đô thị số 4 với diện tích lập quy hoạch khoảng 437,5 ha. Trong đó 422 ha thuộc xã Hải Nhân; 15,5 ha thuộc phường Nguyên Bình (thuộc thị xã Nghi Sơn). Các chức năng chủ yếu tại khu đô thị gồm: trung tâm nghiên cứu đào tạo, đất công cộng dịch vụ, cây xanh, mặt nước, khu dân cư hiện trạng cải tạo. Dự báo dân số khu vực đáp ứng khoảng 4.000 người.

Thời gian lập đồ án quy hoạch 2 khu đô thị trên không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Khu kinh tế Nghi Sơn được phát triển thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn. Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Mai Lâm, các xã Tĩnh Hải và Hải Yến, thị xã Nghi Sơn. Diện tích lập quy hoạch khoảng 549,45 ha. Quy mô dân số được dự báo khoảng 38.000 lao động. Về cơ cấu sử dụng đất, khu vực quy hoạch gồm đất công cộng – dịch vụ 5,57 ha; đất sản xuất công nghiệp 404,4 ha; đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối 5,5 ha; đất cây xanh – mặt nước 56,71 ha.

Được biết, Khu kinh tế Nghi Sơn có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm: 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước. Trong đó, phần diện tích hiện hữu là 18.611,8 ha, phần diện tích mở rộng là 47.885,77 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước.

Khu Kinh tế Nghi Sơn được quy hoạch bao gồm 4 khu chức năng gồm cảng Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các khu đô thị, các khu du lịch biển và du lịch sinh thái. Mục tiêu xây dựng trở thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, công nghiệp điện, công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu, xây dựng các khu đô thị, khu du lịch… gắn với việc xây dựng khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn.

Khánh Nam