Quy hoạch, xây dựng

Quy hoạch tổng thể không gian quốc gia phải đặt ra các mục tiêu phát triển rõ ràng

Thứ ba, 26/7/2022 | 17:18 GMT+7
Ngày 26/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Quy hoạch tổng thể không gian quốc gia Việt Nam với các tổ chức quốc tế và đơn vị tư vấn quốc tế.

Trong bài phát biểu tại hội thảo, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nêu ra một số điểm đề xuất Việt Nam xem xét trong quá trình hoàn thiện báo cáo vòng tham vấn cuối cùng Quy hoạch tổng thể không gian quốc gia.

Đầu tiên là cân bằng và ưu tiên các mục tiêu phát triển. Bản quy hoạch tổng thể không gian hiệu quả cần phản ánh được tầm nhìn phát triển của các cơ quan chức năng đối với tương lai của đất nước. Do đó, bản quy hoạch tổng thể phải dựa trên các phương pháp luận rõ ràng, căn cứ phân tích vững chắc và phải đặt ra các mục tiêu phát triển rõ ràng và ưu tiên. 

Thứ hai là giải quyết các bất cập trong việc triển khai: để thành công, bản quy hoạch tổng thể cũng cần phải trình bày rõ ràng cách thức dự tính để đạt được các mục tiêu phát triển không gian. Nói cách khác, quy hoạch tổng thể không chỉ được xây dựng tốt mà còn cần phải khả thi và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng do nguồn lực tài chính thì có hạn trong khi tham vọng thay đổi sự phát triển không gian của quốc gia lại đòi hỏi những quyết sách cứng rắn khi đưa ra quyết định, ưu tiên nguồn vốn và lựa chọn đầu tư. 

Cụ thể, cần phải đảm bảo các kế hoạch đầu tư trung hạn được liên kết chặt chẽ, ưu tiên và theo đúng trình tự hướng tới kết quả nhằm cải thiện các quy hoạch tổng thể phát triển không gian quốc gia và khu vực, trong phạm vi dự báo đáng tin cậy về khả năng chi trả của ngân sách.

Ảnh minh họa

Thứ ba là đảm bảo có sẵn khung thể chế, pháp lý và quy định phù hợp để triển khai quy hoạch. Với lựa chọn ưu tiên phát triển không gian xung quanh một số vùng động lực và hành lang kinh tế nhất định, quan trọng là phải thực hiện một số điều chỉnh cần thiết đối với các khuôn khổ hiện tại bao gồm pháp lý, thể chế, ưu đãi và cơ chế thực thi. Điều này sẽ giúp tăng cường sự phối hợp theo chiều dọc và chiều ngang cũng như đầu tư khu vực giữa chính quyền trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau. 

Cuối cùng là cải thiện quy trình đầu tư công, từ lựa chọn đến giải ngân. Cải thiện được quy trình đầu tư cũng có nghĩa là các cơ quan chức năng nắm trong tay một công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần quyết định cách thức giải quyết các vướng mắc về thu hồi đất theo vùng nhằm đẩy nhanh các khoản đầu tư chiến lược và ưu tiên.

An Vinh