Quyết định mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ năm, 29/4/2021 | 10:41 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT ) đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Lĩnh vực tài nguyên nước đang được Chính phủ, Bộ TN&MT đặc biệt quan tâm

Quyết định nêu rõ, 02 thủ tục hành chính mới ban hành bao gồm: 01 TTHC cấp Trung ương về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành; 01 TTHC cấp tỉnh về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành.

Bên cạnh đó, danh mục TTHC cấp Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm: tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành; điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Còn danh mục TTHC cấp tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung mới cũng sẽ là cách tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành; điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Được biết, đối với TTHC cấp Trung ương, Bộ TN&MT sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện. UBND các tỉnh sẽ là cơ quan thực hiện TTHC cấp tỉnh.

Huyền Dung