Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Thứ ba, 27/4/2021 | 14:29 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có công văn số 1847/BTNMT-TĐKTTT về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 diễn ra từ 29/4/2021 - 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như 30/4, 1/5, Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 như treo băng rôn, áp phích, biểu ngữ tại các địa điểm phù hợp. Đồng thời lồng ghép hưởng ứng với các sự kiện TN&MT như: Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5); Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng Hành động vì môi trường; Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 - 8/6); Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021... 

Hoạt động thu gom rác thải bảo vệ nguồn nước và môi trường

Công văn cũng nêu rõ, các đơn vị trực thuộc cần đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và nội dung liên quan. Tổ chức các đợt vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước.

Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; lên quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên nước, phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giải quyết kịp thời ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về vai trò, giá trị của tài nguyên nước, an ninh nguồn nước, cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Bộ TN&MT giao các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, truyền thông về chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.

Mỹ Dung