Kinh tế xanh

Ra mắt cổng thông tin về hàng Việt Nam chất lượng cao

Thứ hai, 14/12/2020 | 15:17 GMT+7
Mới đây, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập đã cho ra mắt cổng thông tin “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” nhằm tạo cơ hội giao lưu mua bán thường xuyên bằng việc hình thành showroom trên mạng và giao thương qua mạng.

Cổng thông tin “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” hướng đến mục tiêu kết nối với khách hàng thế giới, đáp ứng nhu cầu cần có của một nền tảng kết nối lực lượng doanh nghiệp. Cổng thông tin được kỳ vọng là công cụ chia sẻ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam, giúp họ xây dựng nhận thức tuân thủ tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đứng vững trên thị trường thế giới một cách bền vững.

Với phiên bản tiếng Anh tại website: https://vnprogis.com, cổng thông tin “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” sẽ là một nền tảng kết nối lực lượng doanh nghiệp chưa từng được tập hợp và hình thành cộng đồng để trở thành những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, Hội sẽ truyền tải các bài huấn luyện trên cổng thông tin này cho doanh nhân và nông dân toàn quốc về nhiều lĩnh vực như: chuyển đổi số, quy định chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế; phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trong nền kinh tế tuần hoàn...

Cổng thông tin “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập”

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng một số đơn vị xây dựng tiêu chuẩn LocalGAP còn có tên chuyên môn là PFA -  chuẩn cho nông trại cơ bản để tạo thuận lợi cho nông trại nhỏ (nhóm chiếm hơn 70% trong cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam) có thể tham gia xuất khẩu. Tham gia làm tiêu chuẩn LocalGAP, đơn vị sản xuất, kinh doanh được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao hỗ trợ 30% chi phí, địa phương hỗ trợ 30%, phần còn lại do doanh nghiệp đối ứng và một số tổ chức hỗ trợ.

Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty Bureau Veritas Việt Nam và hội nghị “Giao lưu trực tuyến với Tổ chức tiêu chuẩn GlobalGAP".

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, trong 4 năm qua, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã xây dựng chương trình xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp về tiêu chuẩn; trong đó có trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập”. Đến nay, Hội cũng đã hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn đào tạo và trao chứng nhận cho 159 doanh nghiệp trong cả lĩnh vực thực phẩm và phi thực phẩm.

Khả Di