Kinh tế xanh

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Thứ sáu, 4/12/2020 | 11:15 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Dự thảo Quyết định nhằm hỗ trợ được hơn 15.000 doanh nghiệp phát triển, ứng dụng, chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là DN kinh doanh bền vững), tính đến năm 2025.

Đồng thời, kêu gọi, bổ sung nguồn lực, triển khai các hỗ trợ trực tiếp, xây dựng các hỗ trợ điển hình để lan tỏa thông điệp hỗ trợ của Chính phủ, khuyến khích các DN phát triển bền vững.

Chương trình triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khu vực tư nhân trên phạm vi toàn quốc, bao gồm: doanh nghiệp (DN) có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; DN có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm; DN có sản phẩm, dịch vụ, dự án phát triển, ứng dụng công nghệ, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các DN khu vực tư nhân muốn nhận hỗ trợ từ Chương trình phải được đánh giá, công nhận từ các giải pháp, công cụ đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo Chương trình này.

Doanh nghiệp khu vực tư nhân dự kiến sẽ được hỗ trợ để chuyển đổi sang kinh doanh bền vững

Theo dự thảo, các DN kinh doanh bền vững sẽ được hỗ trợ đào tạo, tư vấn hoàn thiện chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; hỗ trợ xúc tiến thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững; hỗ trợ triển khai thí điểm các sản phẩm, dịch vụ mới về kinh doanh bền vững; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các chương trình, công cụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững.

Chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động, kêu gọi các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững gửi đề xuất triển khai, kèm thuyết minh và dự toán chi tiết. Theo 4 nhóm hoạt động: truyền thông, nâng cao nhận thức; xây dựng dữ liệu, chia sẻ thông tin; các hoạt động hỗ trợ; hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, DN tham gia Chương trình và từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Thanh Bảo