Năng lượng tái tạo

Ra mắt sách “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam – cơ hội và thách thức” song ngữ

Thứ ba, 20/12/2022 | 16:25 GMT+7
Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng vừa phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương cho ra mắt phiên bản song ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt của cuốn sách “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam – cơ hội và thách thức”.

Sách song ngữ “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam – cơ hội và thách thức” được thực hiện trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) và là một phần của dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (dự án 4E) giai đoạn II do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thực hiện.

Sau thành công của phiên bản tiếng Việt được ra mắt vào tháng 10/2022, dự án 4E (GIZ) phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục cho ra mắt phiên bản song ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt của cuốn sách.

Ấn phẩm đề cập đến chủ đề chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của “Đề án về tái cơ cấu ngành năng lượng gắn với phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hiệu quả và bền vững để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045”.

Chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu Net-zero vào năm 2050

Với sự̣ tham gia và đóng góp của nhiều chuyên gia năng lượng hàng đầu, cuốn sách tổng hợp các kinh nghiệm trong nước và quốc tế từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách về chuyển dịch năng lượng cho Việt Nam.

Cuốn sách gồm 6 chương, giới thiệu đến người đọc những phân tích và bằng chứng từ các quốc gia tiên phong trong quá trình chuyển dịch năng lượng, trong đó nêu bật thông điệp: việc thực hiện thành công các chiến lược hạn chế phát thải carbon dài hạn và đạt được mục tiêu Net-zero vào năm 2050 sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường cho Việt Nam.

Tiến Đạt