Năng lượng tái tạo

Rà soát hồ sơ pháp lý để đàm phán giá điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Thứ sáu, 10/3/2023 | 15:49 GMT+7
Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 1790/EPTC-KDMĐ ngày 9/3/2023 gửi các chủ đầu tư dự án điện gió, mặt trời về việc đàm phán giá điện cho một phần nhà máy điện/toàn bộ nhà máy điện chưa có giá điện.

Ảnh minh họa

Theo đó, để phục vụ cho công tác đàm phán, thỏa thuận giá điện của một phần nhà máy điện/toàn bộ nhà máy điện chưa có giá điện, EVNEPTC đề nghị các công ty: rà soát hồ sơ pháp lý của dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và có đánh giá của đơn vị vận hành hệ thống điện về khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gai và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến dự án (theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp).

Xây dựng phương án giá điện theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tương tự theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương. Đồng thời cung cấp các hồ sơ tài liệu của dự án theo danh mục hồ sơ được yêu cầu gồm: văn bản đề nghị đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện; các hồ sơ pháp lý của dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng; đánh giá về khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến dự án (theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022); quyết định chủ trương đầu tư/chứng nhận đầu tư còn hiệu lực; giấy đăng ký kinh doanh của công ty; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được thẩm định và được phê duyệt theo quy định đính kèm các tài liệu liên quan; giấy phép xây dựng còn hiệu lực và phù hợp; quyết định giao đất/cho thuê đất của UBND tỉnh/thành phố hợp lệ; các tài liệu khác chứng minh tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng (nếu có); đánh giá của đơn vị vận hành hệ thống điện về khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến dự án; quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư lần đầu của dự án hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án có hiệu lực tại thời điểm đàm phán giá điện; quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo thuyết minh và báo cáo thẩm định dự án đầu tư nhà máy của tư vấn độc lập, các tài liệu kèm theo…

Trước đó, ngày 2/3/2023, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của Bộ tại văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Tiến Đạt