Sơn La tập huấn vận hành hệ thống quản lý, giám sát sử dụng tài nguyên nước

Thứ tư, 20/12/2023 | 11:45 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao kết quả thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (KTTV) trên địa bàn tỉnh.

Dự án Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh Sơn La có mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin kết nối, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu KTTV.

Đối tượng thực hiện dự án là công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện, với công suất lắp máy trên 50kW đến dưới 2MW, bao gồm cả công trình thủy lợi kết hợp thủy điện; công trình hồ chứa khai thác nước mặt, công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác có quy mô từ 0,1m3/giây đến dưới 2m3/giây với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; từ 100m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm với trường hợp cấp nước cho mục đích khác; công trình khai thác nước dưới đất quy mô trên 10m3/ngày đêm; các đối tượng phải cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Quản lý, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, kết nối dữ liệu thực hiện, quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước giữa các chủ công trình khai thác nước với cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống phần mềm của dự án có chức năng hỗ trợ xử lý tiếp nhận thông tin giám sát, khai thác sử dụng, quản lý, lưu trữ thông tin tài nguyên nước, KTTV theo từng đối tượng quản lý. Sản phẩm dự án được tích hợp vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường để vận hành quản lý, khai thác sử dụng.

Tại buổi tập huấn, đơn vị tư vấn đã giới thiệu đến các đại biểu về phần mềm khai thác, sử dụng tài nguyên nước, quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu KTTV; giới thiệu chức năng phần mềm, hướng dẫn kết nối và truyền dữ liệu; kiểm tra dữ liệu đã kết nối; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện phần mềm. Từ đó, hỗ trợ các chủ công trình khai thác sử dụng nước chia sẻ kết nối dữ liệu vào phần mềm theo yêu cầu của Nghị định 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV, Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La yêu cầu các chủ công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, duy trì hoạt động thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. Hoàn thành kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục, định kỳ vào hệ thống giám sát trước khi vận hành khai thác tại công trình; thực hiện lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ công tác thanh, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khánh An (T/H)