Năng lượng phát triển

TKV: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu

Thứ ba, 26/4/2016 | 08:36 GMT+7
Nhờ chủ động và sự chỉ đạo quyết liệt nên công tác tái cơ cấu (TCC) tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt được những kết quả khả quan, được Chính phủ, các bộ, ngành đánh giá là đơn vị thực hiện TCC hiệu quả nhất trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

Quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay TKV đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.

Theo đó, TKV đã tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp; đối với các lĩnh vực kinh doanh khác đã phân loại và có lộ trình tái cơ cấu. Theo đó, đã thoái một phần hoặc thoái hết vốn, hoặc cổ phần hóa (CPH) nhà nước nắm giữ dưới mức chi phối tại các lĩnh vực này để tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Đảm bảo triển khai CPH 11/11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2012-2015. Tính đến hết năm 2015, TKV đã hoàn thành cơ bản việc CPH 11/11 đơn vị (bao gồm cả 3 tổng công ty). Thoái vốn ngoài ngành được 6/8 đơn vị, thoái vốn trong ngành 5/7 đơn vị, chuyển nhượng được 2 dự án đầu tư nước ngoài. Công tác thoái vốn tại các công ty “cháu” cũng thực hiện được 9/21 đơn vị theo kế hoạch. Sắp xếp, chuyển đổi 10 Công ty TNHH MTV sản xuất than thành chi nhánh thuộc Công ty mẹ - TKV; trong đó có 3 công ty hai cấp quản lý chuyển thành một cấp.

Thành lập mới và tổ chức lại các chi nhánh của TKV; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, hợp nhất 3 trường cao đẳng nghề thành Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản VN; nâng cấp Trung tâm Y tế lao động thành Bệnh viện Than - Khoáng sản. Hoàn thiện cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý cơ quan điều hành TKV từ 28 ban còn 22 ban... Đồng thời, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của TKV, cơ chế quản lý về tăng năng suất, giảm giá thành, đổi mới, tái cơ cấu chất lượng lao động...

Nỗ lực đẩy mạnh cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Tại hội nghị tổng kết thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 mới đây, các đại biểu đã đánh giá TKV là đơn vị triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả nhất công tác tái cơ cấu trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Trong đó phải kể đến thành công trong chuyển 3 công ty quản lý hai cấp thành một cấp, hợp nhất 3 trường nghề; thoái vốn ngoài ngành..., các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, chuyển đổi... đều hoạt động ổn định và đạt được kết quả tốt hơn; quá trình thực hiện tái cơ cấu đã giảm 8.254 lao động, chủ yếu là lao động quản lý, phục vụ phụ trợ...

Về định hướng tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, TKV xác định tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính (than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp); tiếp tục tái cơ cấu về tổ chức, tinh gọn bộ máy, lao động; tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp... nhằm thực hiện chủ trương tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh, đáp ứng hội nhập kinh tế sâu rộng.

Để việc thực hiện Đề án tái cơ cấu có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, tập đoàn tiếp tục tập trung giải quyết những bất cập trong mô hình về quản lý lao động, tài chính, tăng tính chủ động của doanh nghiệp nhưng phải kiểm soát được và tiếp tục hoàn thiện cơ chế và thể chế trong quản lý của TKV;...

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV:

TKV sẽ tiếp tục chủ động, khẩn trương thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 để có quyết sách, ứng xử phù hợp với xu thế, hướng tới phát triển bền vững, là một trong 3 trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

 

PV/Hoàng Châu