Bất động sản

TPHCM: Đề xuất cơ chế rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất

Thứ tư, 3/11/2021 | 16:48 GMT+7
Mới đây, Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM đã có thông báo số 139 về việc thống nhất chủ trương báo cáo UBND TP dự thảo công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TPHCM xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để trình HĐND TPHCM thông qua.

Cụ thể, TP kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng, đối với các thành phố trực thuộc trung ương) thay vì phải thuê đơn vị tư vấn để xác định giá cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Nếu được Chính phủ cho phép thực hiện thì đây là sự thay đổi phương thức định giá đất có tính đột phá khi TPHCM được phép áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể.

Điều này sẽ kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10 - 15 ngày làm việc.

 TPHCM đề xuất có thể tính tiền sử dụng đất trong khoảng 10 – 15 ngày làm việc

Hiện nay, Chính phủ quy định 5 phương pháp định giá đất gồm: phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo quy định tại khoản 3 điều 114 Luật Đất đai 2013 thì cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể, phải áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp để hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định. Trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất dự án bất động sản, nhà ở thương mại để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể giúp tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của HĐND, UBND cấp tỉnh. Đồng thời, có căn cứ định lượng giúp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, giúp cho môi trường đầu tư tăng thêm tính minh bạch, thông thoáng; vừa loại trừ được cơ chế xin cho.

Cùng với đó, nhà đầu tư có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, đánh giá được tính khả thi/không khả thi của dự án để quyết định đầu tư hoặc không đầu tư.

Trước đó, đầu tháng 10, Sở Tài chính TPHCM có dự thảo 2 phương án tính hệ số điều chỉnh giá đất cho năm 2022 để lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Trong đó, phương án một là giữ nguyên hệ số cũ, phương án hai là tăng lên 0,5 lần.

Khánh Nam