Năng lượng tái tạo

TP.HCM: Khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo

Thứ năm, 4/11/2021 | 09:26 GMT+7
Theo UBND TP HCM, thành phố luôn chủ trương khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó có nguồn điện từ năng lượng mặt trời. Theo đó, TP HCM xin cơ chế đầu tư lắp đặt hệ thống ​điện mặt trời trên mái nhà tại trụ sở các cơ quan hành chính,​ đơn vị sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Ngày 3-11, Văn phòng UBND TP HCM cho biết, liên quan về chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trụ sở của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Vãn Hoan giao Sở Công thương TP HCM phối hợp Tổng công ty Điện lực TP HCM - TNHH có văn bản trao đổi với cơ quan cấp trên (Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) để được hướng dẫn cụ thể về cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục, nguồn vốn... đối với việc phát triển hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để có cơ sở triển khai thực hiện.
UBND TP HCM yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP HCM - TNHH nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính để thực hiện đối với đề án đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trụ sở của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM.

Sở Tài chính TP HCM nghiên cứu, trao đổi, xin ý kiến Bộ Tài chính để làm cơ sở đề xuất cơ chế, phương án tài chính và trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đối với đề án này. Sở Công Thương TP HCM tổng hợp ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP HCM và các cơ quan có liên quan, báo cáo đề xuất UBND TPHCM. 
Theo UBND TP HCM, thành phố luôn chủ trương khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó có nguồn điện từ năng lượng mặt trời trên mái nhà. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục triển khai phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện nay còn chưa rõ, cần có sự hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

PV