Nông nghiệp sạch

TPHCM phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

Thứ năm, 12/5/2022 | 11:26 GMT+7
Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 1519/KH-UBND về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp (CNSHNN) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực CNSHNN có chất lượng, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao tiềm lực nghiên cứu phát triển, ứng dụng và làm chủ CNSHNN hiện đại của thành phố. Đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động phát triển CNSHNN đạt trình độ tiên tiến của khu vực.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển CNSHNN theo hình thức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn đảm bảo chất lượng, đặc biệt chú trọng đào tạo được nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên gia có trình độ cao theo nhóm công tác chuyên ngành làm chủ công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất quy mô công nghiệp ưu tiên nhóm sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi, quy trình công nghiệp hữu cơ, chế phẩm chẩn đoán, vaccine phòng trị bệnh phục vụ phát triển CNSHNN của thành phố.

Phát triển nguồn nhân lực CNSHNN có chất lượng góp phần xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp TPHCM

Kế hoạch nêu rõ, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNSHNN bao gồm: bảo tồn, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ yếu; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cây trồng và đất trồng trọt, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, thủy sản (sản xuất chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ di truyền trong sản xuất kit test nhanh bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản…); bảo quản sau thu hoạch tại nước ngoài -  nơi có nền CNSHNN phát triển như: Nhật Bản, Đức, Ý, Anh, Bỉ, Hàn Quốc…

UBND thành phố giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM chủ trì, phố hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm và đúng thời gian quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trên địa bàn cũng như xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNSHNN đáp ứng nhu cầu thực tế tại các đơn vị, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành tại thành phố, báo cáo kết quả cho UBND thành phố định kỳ và đột xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền chương trình đào tạo nguồn nhân lực CNSHNN đến các doanh nghiệp, trang trại điển hình trên địa bàn có nhu cầu đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNSHNN.

Tổng hợp số lượng nhân lực điển hình, lao động nghề nông nghiệp có nhu cầu đào tạo CNSHNN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đưa vào kế hoạch đào tạo hàng năm.

Lâm Bảo