Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp 330 ha

Thứ hai, 25/4/2022 | 14:40 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống có diện tích 330 ha. Đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Phạm vi lập quy hoạch khu công nghiệp Tượng Lĩnh thuộc các xã Trường Minh, Thăng Bình và Tượng Lĩnh. Diện tích lập quy hoạch là 330 ha; diện tích thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ lập quy hoạch khoảng 422 ha.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Nguồn vốn lập quy hoạch từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp Việt - Nhật. Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng.

Trước đó, Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp Việt - Nhật đề nghị thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương quy hoạch một khu công nghiệp tại huyện Nông Cống với vị trí, ranh giới, diện tích theo đề xuất của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Nông Cống cập nhật khu công nghiệp Tượng Lĩnh vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070 và Quy hoạch hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Cống trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật khu công nghiệp Tượng Lĩnh vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình duyệt theo quy định.

Thủy Quỳnh