Năng lượng gió

Thêm 23 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

Thứ sáu, 22/10/2021 | 22:16 GMT+7
Từ ngày 1/10 đến ngày 22/10/2021, có thêm 23 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin cập nhật về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió đến ngày 22/10/2021.

Như EVN thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.

Theo thông tin cập nhật, từ ngày 1/10 đến ngày 22/10/2021 đã có thêm một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD) như sau:

Như vậy, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5655,5 MW đăng ký thử nghiệm COD thì đến 22/10/2021, có 28 nhà máy điện gió với tổng công suất 1247,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại (COD). EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

Đình Tú