Năng lượng mặt trời

Thông tin về vấn đề phát triển và quy hoạch điện mặt trời

Thứ năm, 3/12/2020 | 15:14 GMT+7
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời về vấn đề phát triển điện mặt trời và quy hoạch điện mặt trời được báo chí quan tâm.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, điện năng lượng mặt trời là dạng năng lượng mà chúng ta đang khuyến khích theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia vì họ cũng có quyền lợi khi đầu tư vào hình thức sản xuất điện này.

Lý giải về việc tại sao cần phải bổ sung một số dự án vào quy hoạch điện VII đang được thực hiện, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Quy hoạch điện VII chưa có nhiều dự án điện mặt trời. Chính vì vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản 6965 ngày 18/9/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch 21 dự án điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định trước ngày 1/1/2019 và đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch tại Thông báo 221 ngày 1/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Ngày 20/11/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng có văn bản số 1632 bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối với Quy hoạch điện VII điều chỉnh để triển khai theo cơ chế đấu thầu, đấu giá để phát triển điện mặt trời đã được các cấp có thẩm quyền ban hành. Hiện nay, Bộ Công Thương đã có chủ trương là đề nghị từ nay đến khi có Quy hoạch điện VIII, tạm thời dừng tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời theo đề xuất của các địa phương, doanh nghiệp để chờ Quy hoạch điện VIII hoàn chỉnh, sau đó sẽ xem xét một cách tổng thể.

Tiến Đạt