Bất động sản

Thủ tục chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn

Thứ tư, 30/6/2021 | 10:59 GMT+7
Người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 52 và điều 57 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện. Căn cứ theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu phải có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo NĐ 01/2017/NĐ-CP tại Điều 69, trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lần lượt là:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cuối cùng, người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ảnh minh họa

Về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sửa đổi Điều 61 có quy định rõ: giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau khi hồ sơ được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu cần có những nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, tiền sử dụng đất được tính bằng giá chênh lệch giữa giá đất trồng cây lâu năm và giá đất ở. Chủ sở hữu có thể tham khảo quy định tại địa phương quy định chi tiết về bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất để biết rõ hơn giá đất theo giá nhà nước của đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư. Lệ phí lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định trong bảng giá của địa phương. Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm một số loại phí như phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc địa chính, phí trích lục bản đồ…

Khánh Nam