Thúc đẩy ứng dụng công nghệ than sạch

Thứ sáu, 13/11/2020 | 14:25 GMT+7
Trung tâm ASEAN về năng lượng (ASEAN Centre for Energy - ACE) và Hiệp hội Than thế giới (World Coal Association - WCA) vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) thời hạn 3 năm nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tới nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy, chi phí thấp cho các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN.

Tiếp nối của hợp tác trước đó giữa ACE và WCA, việc ký kết lần này thể hiện cam kết liên tục của hai bên trong việc ủng hộ tăng trưởng kinh tế và vai trò hỗ trợ của công nghệ than sạch nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tới nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy, chi phí thấp cho các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN.

ACE là tổ chức liên chính phủ đại diện cho lợi ích của 10 quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực năng lượng bền vững. Trong khi đó, WCA đại diện cho các công ty có trách nhiệm trong ngành than toàn cầu, cam kết chung tay hoạch định một tương lai bền vững cho năng lượng than.

Than là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng trong khu vực ASEAN

Theo Tiến sĩ Nuki Agya Utama, Giám đốc điều hành AEC, năm ngoái, tại Hội nghị các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 37, các bộ trưởng đã ghi nhận triển vọng tăng trưởng sản xuất điện từ than trong khu vực và nhấn mạnh nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ than sạch (CCT). Các bộ trưởng cũng khuyến khích đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai CCT trong khu vực ASEAN. Than là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng trong khu vực ASEAN, đặc biệt cho sản xuất điện phụ tải gốc và ASEAN cần đảm bảo hỗ trợ tài chính cũng như đưa ra các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của CCT trong khu vực.

Theo Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng (APAEC), than và công nghệ than sạch là một trong những lĩnh vực của chương trình hướng tới giải quyết nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và thúc đẩy tính bền vững cho môi trường. ASEAN hiện đang phát triển kế hoạch APAEC 2016 - 2025 ở giai đoạn 2: 2021 - 2025, trong đó CCT được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, phục hồi và bền vững năng lượng của khu vực.

Anh Thư