Trong nước

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

Thứ ba, 31/5/2022 | 10:31 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu các chỉ số liên quan và khuyến nghị tại Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 3318/VPCP-KSTT ngày 30/5/2022 gửi Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công văn nêu: Xét Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu các chỉ số liên quan và khuyến nghị tại Báo cáo APCI 2021 để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương mình.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 là báo cáo thứ tư thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ của Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Đề án 383) và theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Kết quả APCI 2021 tiếp tục ghi nhận các nỗ lực của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong 9 nhóm được khảo sát tốt hơn các năm trước (2018, 2019 và 2020). APCI 2021 tiến hành khảo sát trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021. Do đó, phần lớn các thông tin có trong APCI 2021 sẽ là những thông tin ở giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát chưa mạnh và không phải là thông tin cá biệt của tình trạng dịch bệnh COVID-19 "chưa có tiền lệ" này. Nhận định này cũng phù hợp với thông tin kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính có trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào giai đoạn khảo sát. Những thông tin, phản ánh của APCI 2021 hoàn toàn có giá trị để đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong điều kiện bình thường hoặc trong điều kiện "khởi đầu mới" khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Đức Dũng