Trong nước

Tiếp tục giảm 50 - 100% một số loại phí, lệ phí

Thứ ba, 29/12/2020 | 15:59 GMT+7
Ngày 29/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, sẽ có 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 - 100%. Bao gồm: phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng...

Kể từ ngày 1/7/2021, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc.

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ương thực hiện được giảm 80%

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngày 20/11, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính) được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Trước đó, Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm kéo dài hết ngày 31/12/2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta.

Bộ Tài chính cho biết, dự báo kinh tế thế giới năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Điều kiện kinh tế - xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như du lịch, hàng không...

Huyền Dung