Văn hóa, du lịch

Tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Thứ tư, 27/3/2024 | 11:04 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024.

Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc trong việc góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với thế hệ trẻ.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 được phát động trên phạm vi toàn quốc gồm: các thư viện, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Hội Người mù Việt Nam, các tỉnh/thành phố và trường đại học/học viện. Các đơn vị tự tổ chức vòng sơ khảo bắt đầu từ tháng 4/2024; lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 7/2024 để chấm, xét giải Vòng Chung kết cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh phổ thông, sinh viên trên cả nước (bao gồm các trường thuộc lực lượng vũ trang và người khiếm thị).

Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Theo kế hoạch, buổi Chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10/2024, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, trình lãnh đạo Bộ ban hành quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo chấm bài dự thi; phê duyệt số lượng và mức chi giải thưởng, trao giải thưởng... Tổ chức họp ban giám khảo chấm dự thi vòng Chung kết; trình lãnh đạo Bộ ban hành quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024; trưng bày, triển lãm các bài dự thi xuất sắc nhất tại vòng Chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024.

Bảo Ngọc