Văn hóa, du lịch

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Thứ tư, 20/3/2024 | 11:05 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã có Quyết định 657/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024.

Theo kế hoạch, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển sách, văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng có mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTT&DL; đồng thời, lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ VHTT&DL nói riêng và trong toàn ngành nói chung góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 gắn với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép với sự kiện, hoạt động chính trị, tinh thần của cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại trụ sở hoặc truyền thông trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Trong sự kiện, ban tổ chức sẽ tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp "Sách hay cần bạn đọc", "Sách quý tặng bạn", "Tặng sách hay - Mua sách thật", "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe"; tổ chức sự kiện, Ngày Sách và Văn hóa đọc với các hoạt động: tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện, làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người sáng tác, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, hoạt động đổi sách cũ - lấy sách mới, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin...

Tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận, trao đổi kiến thức về xu hướng đọc, chia sẻ thông tin về cách sử dụng công nghệ và nền tảng số…; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách trực tuyến, tạo ra các nhóm đọc sách trực tuyến để thảo luận về tác phẩm thông qua nền tảng trực tuyến; tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách…

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 16/3 đến hết tháng 4/2024; trọng điểm từ ngày 15 - 21/4/2024.

Khánh An