Tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thứ hai, 26/2/2024 | 13:38 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 177/KH-UBND ban hành kế hoạch phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2024 tỉnh Bắc Giang.

Kế hoạch nhằm chủ động trong công tác PCTT để ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, TKCN, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý các tình huống thiên tai, sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn cho các tuyến đê, kè, cống, hồ đập, đặc biệt là các tuyến đê, đập trọng điểm đã được xác định qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng trước mùa lũ năm 2024.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống ứng phó với thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động PCTT của toàn dân.

Bắc Giang chỉ đạo công tác phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Với mục tiêu đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác PCTT và TKCN năm 2024. Trong đó, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai; chỉ huy ứng phó, tham mưu xử lý kịp thời với mọi diễn biến của thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tổ chức trực ban theo đúng quy định, kịp thời tham mưu các công điện chỉ đạo của Ban chỉ huy tỉnh, đề xuất giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ động trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra; chỉ đạo công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra và công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai xảy ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đảm bảo an toàn các mỏ khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi mưa lũ; thực hiện bảo vệ môi trường, đất đai, bờ bãi ven sông, đê điều trong hoạt động khai thác khoáng sản theo Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, địa điểm di dời dân khi ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra; theo dõi diễn biến môi trường, chất lượng nguồn nước, biến đổi quỹ đất do ngập lụt, sạt lở đất. Phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xử lý nghiêm những bến, bãi ven sông kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng (cát, sỏi...) sai quy định của pháp luật về đất đai. Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi tình hình, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn các địa phương bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời thông tin về diễn biến, tình hình bão, lụt, thiên tai và các biện pháp phòng, chống của các ngành, địa phương; đưa tin về nhận định, dự báo, cảnh báo, đánh giá mức độ về diễn biến thời tiết cho các ngành, địa phương và nhân dân nắm bắt, để chủ động có biện pháp đối phó.

Về hoạt động viễn thông, cần bảo đảm duy trì hoạt động các trạm viễn thông cố định, các trạm thu, phát sóng thông tin di động chủ chốt; duy trì hoạt động mạng vô tuyến sóng ngắn, thiết bị điện thoại vệ tinh phục vụ thông tin cho PCTT, bao gồm thiết bị điện thoại vệ tinh Inmarsat, VSAT-IP, thiết bị Codan; sẵn sàng huy động phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống bão lũ.

Huyền Dung