Công bố 24 đơn vị đủ năng lực thực hiện tái chế nhiều loại sản phẩm, bao bì

Thứ năm, 22/2/2024 | 14:54 GMT+7
Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố danh sách 24 đơn vị có đủ năng lực để thực hiện tái chế nhiều loại sản phẩm, bao bì, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, bảo vệ môi trường…

EPR là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Cơ quan phụ trách EPR có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

Hiện nay, các nhà sản xuất, nhập khẩu rất cần thông tin về những đơn vị tái chế đáp ứng đủ tiêu chuẩn để ký kết, hợp tác thực hiện trách nhiệm tái chế đối với sản phẩm, bao bì mình đưa ra thị trường. Với những đơn vị tái chế, danh sách công bố đợt đầu được coi là sự công nhận về năng lực, công nghệ, cũng như việc tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị trong hoạt động tái chế.

Trong danh sách 24 đơn vị có đủ năng lực để thực hiện tái chế nhiều loại sản phẩm, bao bì, có 7 đơn vị đủ năng lực tái chế ắc quy, pin; 3 đơn vị đủ năng lực tái chế dầu nhớt; 4 đơn vị đủ năng lực tái chế sản phẩm điện, điện tử; số còn lại là đơn vị tái chế bao bì, carton.

Theo Vụ Pháp chế, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên đối với săm lốp là 5%; pin các loại sử dụng cho các thiết bị điện 8%; ắc quy từ 8 đến 12%...

Công bố các đơn vị có đủ năng lực để thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

Các đơn vị trong danh sách đều dựa trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan. Có 2 tổ chức được ủy quyền tổ chức tái chế bao gồm: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy (VAMM) tại tỉnh Vĩnh Phúc với sản phẩm, bao bì được tái chế là ắc quy, pin, săm lốp, dầu nhớt và phương tiện giao thông; Công ty CP Tái chế bao bì - PRO Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tái chế về bao bì.

Việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì.

Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định 08/2022/NĐ-CP (đơn vị tái chế được nhà sản xuất, nhập khẩu thuê để thực hiện tái chế phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật) tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

Lưu ý, các đơn vị tái chế khác bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường có nhu cầu được công bố thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TBBTNMT ngày 7/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được công bố.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 782/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì. Trong đó 1 tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế ắc quy, pin, săm lốp, dầu nhớt, phương tiện giao thông (khu vực phía Bắc) và 1 tổ chức được ủy quyền thực hiện tái chế bao bì (khu vực phía Nam).

Phương An