Tỉnh Quảng Bình tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong BTGPMB dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ tư, 26/8/2020 | 10:43 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã có Công văn số 1475/UBND-KT ngày 21/8/2020 về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác BTGPMB thi công dự án đường dây 500kV mạch 3; đồng thời tập trung xử lý đảm bảo tiến độ nội dung kiến nghị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung.

Theo đó, đối với dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Quảng Trạch chỉ đạo phòng, ban đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung: tại khu vực sân phân phối, có biện pháp buộc 3 hộ không được cản trở nhà thầu triển khai thi công, nếu tiếp tục cản trở, tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an ninh trật tự để nhà thầu triển khai thi công trước ngày 25/8/2020; phần đường dây: có biện pháp buộc 2 hộ dân không được cản trở tại vị trí VT 01 để nhà thầu triển khai thi công, nếu tiếp tục cản trở, tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an ninh trật tự hỗ trợ nhà thầu triển khai thi công trước ngày 25/8/2020.

Đơn vị thi công đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đối với dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, UBND các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Ninh khẩn trương hoàn chỉnh, phê duyệt phương án BTGPMB bằng vị trí còn tồn đọng và tổ chức cơ quan, đoàn thể liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng 10 vị trí móng còn lại (huyện Quảng Ninh 05 vị trí, huyện Quảng Trạch 04 vị trí và huyện Tuyên Hóa 01 vị trí), hoàn thành trước ngày 30/8/2020. Khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư tập trung, bố trí đất cho các hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến; lập, phê duyệt phương án BTGPMB, sớm chi trả trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 30/9/2020.

UBND các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, đơn vị liên quan tập trung nhân lực lập hoàn chỉnh phương án BTGPMB trình phê duyệt phần nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối trong các khoảng cột còn lại, chi trả tiền, bàn giao mặt bằng toàn bộ hành lang tuyến trước 20/9/2020.

Đồng thời, UBND các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo cho tổ chức, hộ dân còn lại có tài sản cây cối trong hành lang tuyến đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ phần cây cối triển khai chặt hạ tận thu trước ngày 25/8/2020. Sau thời gian trên, các tổ chức và hộ dân không tận thu chặt hạ thì đơn vị thi công tổ chức vào chặt hạ để đảm bảo nghiệm thu hành lang an toàn đóng điện theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình quan tâm hỗ trợ các địa phương kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách BTGPMB, di dân, tái định cư, thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất rừng để triển khai các dự án, trong trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan chỉ đạo quyết liệt xử lý vấn đề tồn đọng trong công tác BTGPMB, tái định cư và di dân đảm bảo các mốc thời gian nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; đảm bảo tính nhất quán, bình đẳng theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, thực hiện đầy đủ, đúng quy định mà không chấp hành thì tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an ninh trật tự để hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Sông Thương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý vướng mắc, khó khăn để tạo điều kiện thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Đức Dũng