Năng lượng gió

Tỉnh Quảng Trị điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió

Thứ sáu, 5/2/2021 | 00:12 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng mới đây đã ký các quyết định về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh 2 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất gần 100MW tại huyện Hướng Hóa.

Theo đó, dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 20/9/2019 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2531/QĐ-UBND, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/4/2020 tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1018/QĐ-UBND và chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 2/2/2021 tại văn bản số 253/UBND-CN. Dự án do Công ty CP điện gió Phong Nguyên có địa chỉ trụ sở tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Theo văn bản số 253/UBND-CN ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị, dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.911 tỷ đồng; công suất thiết kế 48MW. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: điện năng với sản lượng điện dự kiến 158,38 triệu KWh. Dự án được triển khai thực hiện tại xã Tân Thành, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa với diện tích mặt đất dự kiến sử dụng: đất chiếm dụng có thời hạn 16,46 ha; đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha.

Tiến độ hoàn thành Nhà máy điện gió Phong Nguyên đồng bộ với tiến độ hoàn thành các trạm 110kV Phong Liệu, trạm 220kV Hướng Tân, trạm 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo – Đông Hà. Dự kiến tháng 5/2021 đến tháng 8/2021 lắp dựng tuabin, tháng 8/2021 đến tháng 10/2021 thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hoàn thành đóng điện, vận hành phát điện. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu - ngày 20/9/2019.

Quảng Trị hiện là trung tâm phát triển năng lượng lớn của miền Trung

Dự án thứ 2 là Nhà máy điện gió Liên Lập. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 199/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 852/QĐ-UBND ngày 17/4/2020. Dự án do Công ty CP điện gió Liên Lập, có địa chỉ trụ sở tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 254/UBND-CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (chứng nhận thay đổi lần 2: ngày 02/02/2021). Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Liên Lập được triển khai thực hiện tại xã Tân Liên, xã Tân Lập, xã Hướng Tân và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.973 tỷ đồng. Công suất thiết kế 12 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 4MW, tổng công suất 48MW. Điện lượng trung bình là 158,8GWh/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng 48 ha. Tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch: quý II/2020, khởi công và thi công công trình; quý III/2021, hoàn thành phát điện. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu - ngày 24/01/2019.

Nhã Quyên