Tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội

Thứ ba, 16/4/2024 | 15:27 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội mới đây đã phê duyệt Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2024.

Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2024 bao gồm hai phần: cuộc thi viết và các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

Trong đó, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra từ tháng 4 - 11/2024. Các bài dự thi được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị, các báo Trung ương và thành phố, thời gian đăng từ 1/10/2023 - 30/9/2024. Các tác phẩm dự thi chủ yếu xoay quanh nội dung phản ánh, giới thiệu về các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, bám sát công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU; Kế hoạch số 196/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn Hà Nội; Quyết định số 5384/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước…

 Truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch nêu rõ, các bài viết cũng cần thể hiện rõ nội dung tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn Hà Nội; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Đối với các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, thời gian triển khai cũng bắt đầu từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024. Các sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội: tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại trường học, khu vực dân cư về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu, trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội; phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chiến dịch, hoạt động cụ thể về bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường cũng hướng đến việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Ngoài ra, còn góp phần triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn Hà Nội; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình, kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường; phản ánh, nghiên cứu thực trạng, đưa ra giải pháp hữu hiệu cho việc đảm bảo môi trường thành phố; huy động sự vào cuộc, chung tay của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tham gia bảo vệ môi trường.

UBND thành phố yêu cầu ban tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2024 cần thu hút được sự quan tâm tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân Thủ đô; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan. Các tập thể, cá nhân, các kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến được giới thiệu, phản ánh phải là những điển hình có sức lan tỏa rộng khắp trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phê phán những hành vi, vi phạm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội và đề xuất được giải pháp phù hợp, hiệu quả. Các hoạt động của Chương trình truyền thông phải phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Khả Như