Hải Phòng thúc đẩy thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Thứ bảy, 13/4/2024 | 22:46 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Hải Phòng mới đây đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, thúc đẩy thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn.

Hội nghị nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế, sáng kiến trong công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt CTRSH tại nguồn. Việc quản lý phân loại CTRSH tại nguồn hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng Phạm Văn Thuấn cho biết, ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp cùng các địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình điểm phân loại CTRSH tại nguồn tại 57 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (chiếm tỷ lệ khoảng 20% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố). Sau phân loại, trung bình hàng ngày 70 - 100 tấn chất thải hữu cơ trên địa bàn các quận được thu gom, vận chuyển về xử lý tại Nhà máy phân mùn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh việc tiến hành phân loại CTRSH tại nguồn là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đề nghị, trên cơ sở nội dung được tập huấn, bồi dưỡng các đại biểu tham dự chủ động tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền, hướng dẫn tới cấp cơ sở, từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và khuyến khích, động viên các cá nhân tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan các văn bản quy định, chỉ đạo thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ, lộ trình thực hiện trên địa bàn thành phố; hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH tại nguồn, cùng các quy trình xử lý rác thải và mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đang triển khai trên địa bàn...

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận, thông tin, giải đáp những vấn đề vướng mắc qua thực tế tổ chức thực hiện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với đội ngũ tuyên truyền viên.

Kim Bảo (T/H)