Tổng điện năng toàn hệ thống đạt hơn 96 tỷ kWh trong 4 tháng đầu năm

Thứ tư, 8/5/2024 | 09:36 GMT+7
Theo báo cáo mới của Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm 2024, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 96,155 tỷ kWh, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 4 năm 2024 đạt 26,815 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), tăng 14,13% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 96,155 tỷ kWh, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 30,96% so với kế hoạch (310,6 tỷ kWh) được phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-BCT ngày 19/4/2024 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mua khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương nhận định, nhìn chung, tình hình cung ứng điện toàn hệ thống trong tháng 4 đầu năm 2024 đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước. Trong tháng 4, công suất và sản lượng hệ thống điện quốc gia trong ngày đạt đỉnh tính từ đầu năm 2024, cụ thể: ngày 27/4/2024, công suất trong ngày của hệ thống điện quốc gia đạt 47.670 MW (cao hơn 4,83% so với công suất cực đại trong ngày hệ thống điện quốc gia năm 2023), ngày 26/4 sản lượng điện trong ngày hệ thống điện quốc gia đạt 987,39 triệu kWh (cao hơn 6,87% so với sản lượng cực đại trong ngày hệ thống điện quốc gia năm 2023).

Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, cập nhật các yếu tố đầu vào như tốc độ tăng trưởng phụ tải điện, thời tiết (nhiệt độ, thủy văn), tiến độ nguồn - lưới điện, khả năng cung ứng nhiên liệu (than, khí, dầu), sự tăng trưởng mạnh của các nhóm ngành công nghiệp kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao khi nền nhiệt độ tăng.

Bộ Công Thương nhận định, tăng trưởng phụ tải điện nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn so với kịch bản được dự báo từ cuối năm 2023. Để đảm bảo cung cấp điện phù hợp với thực tế vận hành, ngày 19/4/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 924/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 và Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 28/3/2024 về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Tiến Đạt