Triển khai Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ

Thứ hai, 20/7/2020 | 15:33 GMT+7
Đó là một trong những nhiệm vụ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đặt ra trong 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo và báo cáo Chính phủ Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt”; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện đang được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT; 03 Thông tư đang được khản trương hoàn thiện để lấy ý kiến và trình Bộ ban hành.

Triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thẩm định và hoàn thành các báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư đối với các mỏ đã được giao; nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra để phù hợp với tình hình thực tế để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tổ chức đấu giá thành công 2 khu vực quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tiếp tục lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 25 khu vực dự kiến đưa ra đấu giá.

(Ảnh minh họa)

Công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản được Tổng cục quan tâm chỉ đạo triển khai đúng tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành 3/4 Thông tư về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành; hoàn thành dự thảo, lấy ý kiến đối với 20 TCVN; tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ Chính phủ và Bộ TN&MT giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện, trình ban hành 02 Nghị định, 03 Thông tư, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao bảo đảm tiến bộ và chất lượng; hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế. Hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thi công Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”…

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị 6 tháng cuối năm, Tổng cục cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai Nghị định và Thông tư theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đặc biệt, chuẩn bị đánh giá 3 năm triển khai Đề án Điều tra tổng thể vùng Tây Bắc để kịp thời triển khai Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng kết, chuẩn bị xây dựng Luật Khoáng sản…

Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, đặc biệt trong giải quyết hồ sơ thủ tục cấp phép cho người dân, doanh nghiệp, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục cần bám sát các quy định pháp luật, đặc biệt là các căn cứ cấp phép như chủ trương đầu tư, quy hoạch, phương án khi chưa có quy hoạch, các thông số liên quan… để bảo đảm chất lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tiếp tục cải cách, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hải Đăng