Công nghệ Giao thông

Triển khai đầu tư hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường bộ cao tốc

Thứ hai, 18/3/2024 | 11:19 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hệ thống giao thông thông minh là một bộ phận của công trình đường bộ cao tốc. ITS giúp tăng khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Một số tuyến đường đã được hoàn thiện hệ thống ITS trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và được đưa vào hoạt động đồng bộ ngay khi đưa vào khai thác các tuyến, phát huy hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông.

Từ kết quả này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ đầu tư, tư vấn rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường bộ cao tốc. (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải lưu ý, hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến cần tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành và “Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc” đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, hệ thống trang thiết bị phải đảm bảo hiện đại; kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa các trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến với trung tâm quản lý hệ thống ITS quốc gia. Quá trình tổ chức thực hiện triển khai đầu tư xây dựng cần tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật, bảo đảm minh bạch, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Theo “Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc”, trong giai đoạn 2023 - 2025, Bộ Giao thông vận tải sẽ xây dựng quy hoạch và kiến trúc ITS quốc gia đến năm 2030; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị và thực hiện đầu tư hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư.

Giai đoạn 2025 - 2030, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai xây dựng trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia; vận hành trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc.

Giai đoạn sau 2030, hệ thống ITS các tuyến cao tốc sẽ được đầu tư hoàn chỉnh; kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; vận hành trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

Hải Long