Trong nước

Triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 29/12/2022 | 15:39 GMT+7
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ họp tập trung để xem xét quyết định 5 nhóm nội dung quan trọng, cấp bách.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo số 1894/TTKQH-TK về việc triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

Theo đó, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 5/1/2023 và dự kiến bế mạc ngày 9/1/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung quan trọng, cấp bách.

Một là, xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Hai là, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ba là, xem xét việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn là, xem xét, quyết định một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước: việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Năm là, công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tự nghiên cứu Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đức Dũng