Trồng 1 tỷ cây xanh từ nay đến năm 2025

Thứ hai, 5/4/2021 | 15:42 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án số 524/QĐ-TTg về trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, bao gồm 690 triệu cây phân tán và 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất.

Đề án nhấn mạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa và kêu gọi huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai trồng và bảo vệ thành công, hiệu quả, tiết kiệm kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò, tác dụng của rừng và ý nghĩa của việc trồng 1 tỷ cây xanh.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu mỗi năm sẽ trồng khoảng 138 triệu cây phân tán với yêu cầu chọn loại cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác từng địa phương, từng khu vực cụ thể. Ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao, cây quý, hiếm, mang bản sắc địa phương vùng, miền.

Các vùng miền trên cả nước hưởng ứng phong trào trồng cây

Đối với 310 triệu cây trồng rừng (tương đương 180.000 ha), sẽ gồm 30.000 ha rừng đặc dụng, và rừng mới sản xuất là 150.000 ha. Tập trung trồng ở rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất (không tính diện tích trồng rừng thay thế và trồng lại rừng sản xuất sau khai thác gỗ), trồng tại đất chưa có rừng, chưa đủ tiêu chí thành rừng, khu dự trữ thiên nhiên…

Trong năm 2021, dự kiến trên cả nước sẽ trồng khoảng 182 triệu cây, trong đó cây xanh phân tán là 120 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Từ năm 2022 - 2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm, trong đó cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Đề án nêu rõ địa điểm trồng cây phân tán tại đô thị, nông thôn, bao gồm: vỉa hè, đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, khuôn viên các khu công sở, trường học, nhà máy, xí nghiệp, công trình tín ngưỡng, vườn nhà, các công trình công cộng, hành lang giao thông, ven sông, kênh mương, bệnh viện…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, Bộ, ngành tổng hợp kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật trồng rừng, trồng cây phân tán nông thôn, quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí về diện tích cây xanh trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Kim Bảo