Bất động sản

Trong năm 2020, gần 1.000 doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động

Thứ sáu, 19/2/2021 | 09:54 GMT+7
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gần 1.000 doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2020; số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng ít hơn năm 2019.

Báo cáo thị trường bất động sản mới đây của Bộ Xây dựng cho biết, trong quý IV/2020, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 có 6.694 doanh nghiệp, giảm 15,5% so với năm 2019.

Nhìn chung, thị trường bất động sản cả nước trong quý IV/2020 đã tăng mạnh so với đáy suy giảm nhờ sự phục hồi nhanh của phân khúc nhà ở và khu công nghiệp qua đó giúp ngành vẫn duy trì được tăng trưởng dương cả năm 2020 trong bối toàn nền kinh tế chịu tổn thương của dịch COVID-19. Ngành kinh doanh bất động sản đã đóng góp khoảng 4,42% GDP.

Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng, trong năm 2020, ngành bất động sản cũng có sự thanh lọc với việc nâng cao năng lực và tăng khả năng thích nghi của các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 có 6.694 doanh nghiệp, giảm 15,5% so với năm 2019. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 978 doanh nghiệp.

Nhật Linh