Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi nhiều dự án chậm tiến độ

Thứ năm, 28/1/2021 | 07:17 GMT+7
Theo tổng hợp của ngành chức năng, tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai, trong giai đoạn 2014 – 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện chấm dứt hoạt động 179 dự án. Trong đó, 54 dự án trong khu công nghiệp, 61 dự án nhà ở, khu đô thị và 64 dự án ngoài khu công nghiệp.

Các dự án bị chấm dứt hoạt động chủ yếu do chậm tiến độ. Đây không phải là hiện tượng cá biệt tuy nhiên xảy ra rất nhiều gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và sự phát triển toàn diện trong khu vực. Từ năm 2014, chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo xây dựng phương án xử lý các dự án chậm triển khai. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2020, cấp có thẩm quyền của tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động 12 dự án đầu tư (gồm 4 dự án đầu tư nước ngoài và 8 dự án trong nước) và chấm dứt hiệu lực pháp lý một văn bản chủ trương đầu tư.

Các dự án bị chấm dứt hoạt động chủ yếu do chậm tiến độ

Ngoài việc chậm tiến độ trong triển khai dự án, vướng mắc trong thủ tực đầu tư, hết thời gian sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, khó khăn trong huy động vốn, chưa thu hút được nhà đầu tư cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án buộc phải tự gạch tên mình trong danh sách đầu tư.

Việc chấm dứt hoạt động của nhiều dự án được đánh giá là góp phần làm sạch môi trường đầu tư, tạo điều kiện mời gọi dòng vốn vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm. Gần đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, với 65 dự án có vốn ngoài ngân sách đầu tư vào các lĩnh vực được khuyến khích như du lịch - thương mại - dịch vụ; dịch vụ logistics - vận tải - kho bãi...

Trong đó, 23 khu đất được kêu gọi làm các dự án du lịch - thương mại - dịch vụ như vườn thú hoang dã và khu du lịch nghỉ dưỡng (vườn thú Safari), khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh, khu du lịch mũi Nghinh Phong, dự án đầu tư khách sạn Trung tâm Côn Sơn tại huyện Côn Đảo… Kêu gọi đầu tư vào 12 khu đất làm dự án đô thị - nhà ở như khu đô thị sinh thái Tây Nam tại TP Bà Rịa; khu đô thị Gò Găng tại TP Vũng Tàu; dự án nhà ở xã hội Phước Điền tại huyện Đất Đỏ…

Khu du lịch Lâm Viên - Núi Dinh là 1 trong 65 dự án đang kêu gọi nhà đầu tư

Để thực hiện kêu gọi đầu tư vào 65 dự án trên, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu đất kêu gọi đầu tư bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. Căn cứ quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công, ngành chức năng rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện kêu gọi xã hội hóa đầu tư tại các khu đất có tài sản công… Đồng thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền.

Thủy Quỳnh