Văn hóa, du lịch

Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Thứ hai, 3/10/2022 | 17:16 GMT+7
Trong khuôn khổ Hội nghị thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) tại Mexico, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu về văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Cụ thể, tại phiên thảo luận chuyên đề “Văn hóa vì sự phát triển bền vững” thuộc MONDIACULT 2022, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững. Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam nhận thức đầy đủ vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững và thể hiện sự cam kết sâu rộng với việc hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030.

Việt Nam tự hào là một quốc gia dồi dào, đa dạng về các di sản văn hóa, với lực lượng lao động sáng tạo trẻ đầy hoài bão khát vọng, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực vào hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống cộng đồng nơi có di sản hoặc nắm giữ/thực hành di sản, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại MONDIACULT 2022

Để thực sự biến các mục tiêu trên thành hành động cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong xây dựng các chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Việt Nam cũng là 1 trong 12 quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thí điểm Bộ chỉ số văn hóa 2030 nhằm rà soát hệ thống dữ liệu thống kê văn hóa, đánh giá toàn diện khuôn khổ chính sách và các chương trình phát triển văn hóa hiện có trên thực tiễn làm căn cứ cho việc triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Việt Nam đã đi một chặng đường dài trong nỗ lực phát triển văn hóa, gắn kết văn hóa với kinh tế, xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã làm việc với bà Tamara Rastovac Siamashvili, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành UNESCO để cùng trao đổi về các lĩnh vực văn hóa nói chung.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác trong cơ chế UNESCO, triển khai có trách nhiệm các công ước, khuyến nghị của UNESCO về văn hóa và thể thao. Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện thành công dự án thí điểm Bộ chỉ số văn hóa thực hiện Chương trình Nghị sự 2030; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 với sự tham dự của Tổng Giám đốc UNESCO.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng Chủ tịch và Hội đồng Chấp hành UNESCO tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về văn hóa, xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, triển khai đề án Mạng lưới các thành phố sáng tạo, xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO và công tác bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam, bà Tamara Rastovac Siamashvili đánh giá cao các kết quả, thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng Chấp hành UNESCO, ủng hộ Hội đồng trong hoạt động điều hành, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu về văn hóa.

Thanh Tâm